stjärna

in english

Vill du vara med i vårt artistregister?

Här kommer instruktioner om hur ni ska anmäla er till vårt register.

Skådespelare

Söker du som skådespelare behöver vi följande information.

  1. Blanketten ”Skådespelare”
  2. Aktuell halvbild och helbild
  3. CV

Statist

Söker du som statist behöver vi följande information.

  1. Blanketten "statist"
  2. Aktuell halvbild och helbild

Skicka in begärd information med vanlig post till:

Foton kan antingen bifogas i kuvertet med vanlig post, eller skickas in digitalt till skadespelare@febercasting.se

Filer: